NUMISMATICA CENTROEUROPAEA III

Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zakład Narodowy imienia Ossolińskich we Wrocławiu

Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu, Komisja Archeologiczna

zapraszają na

Międzynarodową konferencję

NUMISMATICA CENTROEUROPAEA III

Temat przewodni: Pokój Budziszyński 1018-2018 – Tysiąc lat Europy Środkowej

17-20 września 2018
Bystrzyca Kłodzka, Hotel Abis, ul. Strażacka 28

U progu jesieni, w jednym z najpiękniejszych miast na południu Polski, odbędzie się III międzynarodowa konferencja poświęcona najnowszym osiągnięciom naukowym numizmatyki w Europie Środkowej — od starożytności do czasów nowożytnych. Wiodącym tematem będzie mennictwo XI wieku.

Bystrzyca Kłodzka

(zródło: http://turystyka.bystrzycaklodzka.pl)

Organizatorzy

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zakład Narodowy imienia Ossolińskich we Wrocławiu
Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu, Komisja Archeologiczna

Terminarz

  • do 1 lipca — rejestracja referentów;
  • do 1 sierpnia — nadsyłanie abstraktów
    (do 12 sierpnia zawiadomimy o przyjęciu referatu do programu konferencji);
  • 15 sierpnia — ogłoszenie programu konferencji;
  • 17-20 września — konferencja.

Międzynarodowy Komitet Naukowy

Dr hab. Jarosław Bodzek (Kraków)

Dr hab. Mateusz Bogucki (Warszawa)

Mgr. Marek Budaj, PhD. (Bratislava)

Prof. dr hab. Aleksander Bursche (Warszawa)

Dr Adam Degler (Wrocław)

Prof. Dr. Hubert Emmerig (Wien)

Prof. Dr hab. Bogusław Gediga (Wrocław)

Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D. (Brno)

PhDr. Jiří Militký, Ph.D. (Praha)

Prof. dr hab. Borys Paszkiewicz (Wrocław)

Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Pardubice)

Sponsorzy

Bystrzyca Kłodzka

Miasto i Gmina Bystrzyca Kłodzka

UM Województwo Dolnośląskie

Województwo Dolnośląskie

Warszawskie Centrum Numizmatyczne

Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Borys Paszkiewicz, email

mgr Paweł Milejski, email

mgr Roksana Wawrzczak, email,
tel. 0048 517 784 206

 

Zgłoszenia

Do pobrania formularz rejestracji uczestnika konferencji.

Prosimy o odesłanie wypełnionego zgłoszenia na adres konferencji (do 1 lipca 2018).

Opłata konferencyjna

wniesiona do 19 sierpnia:

  • 45 euro lub 190 zł - opłata pełna
  • 35 euro lub 150 zł - opłata ulgowa dla studentów oraz doktorantów

wniesiona po 19 sierpnia:

  • 55 euro lub 230 zł - opłata pełna
  • 45 euro lub 190 zł - opłata ulgowa dla studentów oraz doktorantów

opłata zawiera udział w wycieczce oraz w uroczystej kolacji

Numery kont:

1. Konto złotówkowe:

97 1090 2503 0000 0001 1093 9538

2. Konto w euro:

PL 42 1090 2398 0000 0001 1094 9075

Kod SWIFT: WBK PPL PP

Tytuł przelewu:
konferencja nr 7003/2260/18, Imię Nazwisko
(uczestnika, prosimy nie wpisywać tu niczego więcej)

Program

Pogram konferencji i streszczenia referatów (zamieszczono:13.09.2018 r.)

Jako język referatu akceptujemy również czeski i słowacki. Bardzo prosimy jednak w takim przypadku o sporządzenie streszczenia po angielsku i nadesłanie go do 12 sierpnia. To streszczenie powinno być w miarę możliwości obszerne. Opublikujemy je w zeszycie abstraktów, żeby uczestnicy spoza krajów słowiańskich mogli zrozumieć treść Państwa wystąpień i dyskutować nad nią.
Jako jazyk referátu akceptujeme také češtinu a slovenštinu. Velmi však prosíme o zaslání pokud možno dlouhého abstraktu k vašemu referátu a to nejpozději do 12. 8. 2018. Vaše texty budou zveřejněny ve sborníku abstraktů. O pokud možno dlouhý text prosíme z důvodu, aby účastnici z neslovanských zemí měli možnost rozumět vašemu referátu a zúčastnit se diskuze.